Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Προστασίας Μητρότητος και Παιδικών Ηλικιών

Το συνέδριο οργανώθηκε από το Πατριωτικό Ίδρυμα Προστασίας του Παιδιού. Συμμετείχαν πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες και οι γυναικείες οργανώσεις της εποχής. Από τον ΣΕΕ εισήγηση παρουσίασαν η τότε Πρόεδρός του Αγνή και η Μαρία Ρουσοπούλου-Στουδίτου Αμαριώτου.

Scroll to Top

Αναζήτηση