Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Εκδόσεις

H έκδοση περιοδικού ή/και άλλου εντύπου περιλαμβάνεται στους καταστατικούς σκοπούς του ΣΕΕ (άρθρο 3, παρ. 3).

Έτσι, κατά καιρούς, εξέδωσε, βιβλία, περιοδικό, πρακτικά συνεδρίων, ενημερωτικά φυλλάδια, cd,.

Scroll to Top

Αναζήτηση