Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Χρηματοδούμενα Έργα

Ο ΣΕΕ, στην προσπάθεια ενίσχυσης των δράσεών του, συμπράττει με άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην υλοποίηση έργων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με γνώμονα πάντα την στήριξη της σύγχρονης Ελληνίδας επιστήμονος.

Scroll to Top

Αναζήτηση