Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

1H συγκέντρωση γυναικών για την ψήφο

Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον
Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
στο θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ, συμμετείχαν πολλές
γυναικείες οργανώσεις και από τον ΣΕΕ τα
μέλη του Αγνή Ρουσοπούλου-Στουδίτου,
Έλλη Λαμπρίδη, Μαρίκα Μπότση

Scroll to Top

Αναζήτηση