Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

1924-1950

9ο Συνέδριο IFUW

Διοργανώθηκε στο Τορόντο του Καναδά. Τον ΣΕΕ εκπροσώπησε η πρόεδρος Μαλαματή Κανατσούλη- Παπαδημητρίου, ιατρός

Scroll to Top

Αναζήτηση