Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΜΠΑΤΡΑ

Πρόεδρος

Η Δρ. Εύη Μπάτρα είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ του ΕΜΠ σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας των Εργαζομένων.

Έχει εργαστεί σε μεγάλη εργοληπτική εταιρία ως επιβλέπων Μηχανικός, στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) ως σύμβουλος σε Επαγγελματικά Θέματα Μηχανικών και σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας των Εργαζομένων, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) ως υπεύθυνη του Κέντρου Τεκμηρίωσης – Πληροφόρησης, ως Λέκτορας (407) στον Τομέα Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου του ΕΜΠ, ως Επιστημονική Συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθήνας, ως Λέκτορας (407) στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ως Διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα είναι η στατιστική ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων, η οπτική του φύλου σε διάφορους τομείς (συνθήκες εργασίας, επάγγελμα, ενέργεια, περιβάλλον), η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε πολλά διεθνή συνέδρια, που άπτονται των θεμάτων της ασφάλειας των εργαζομένων και της ισότητας των δύο φύλων. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.

Είναι εκλεγμένη Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) από το 2006 μέχρι σήμερα. Το 1994 ίδρυσε την Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) και διετέλεσε Πρόεδρος και Α’ Αντιπρόεδρος. Επίσης, έχει διατελέσει Γραμματέας Οργανωτικού του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ), Μέλος της Επιτροπής Καθοδήγησης του Δικτύου «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ» της ΓΓΕΤ για την προώθηση των γυναικών στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και του Ελληνικού Τμήματος του ICOMOS. Επί σειρά ετών συμμετείχε στην Μόνιμη Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του ΤΕΕ και ήταν Εισηγήτρια στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ και Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) και στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αδειοδότηση των ΕΞΥΠΠ. Είναι Δωρήτρια των Βιβλιοθηκών του ΤΕΕ, του ΕΛΙΝΥΑΕ, του ΕΜΠ, του ΠΣΔΜΗ και του Λυκείου Γόννων Λαρίσης.

https://www.researchgate.net/profile/Evi_Batra/

http://eap.academia.edu/EviBatra

http://www.facebook.com/evi.batra

Scroll to Top

Αναζήτηση