Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ)

Ταμίας

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τομέα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης. Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Απασχόλησης & Ανεργίας του ΤΕΕ. Έχει εκλεγεί ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (ΕΓΕ), καθώς και Ταμίας και Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ).

Scroll to Top

Αναζήτηση