Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Μοσχοβάκου Ναυσικά

Τακτικά Μέλη

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις πολιτικές ισότητας των φύλων από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Επιπλέον έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και είναι απόφοιτη του Τμήματος Επιστημών της προσχολικής αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εργάσθηκε στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ως ερευνήτρια σε ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα έργα (2007-2008, 2012-2023) και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (2010-2012). Επίσης, έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά έργα που υλοποιήθηκαν από φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα, καθώς και σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και έχει συγγράψει ερευνητικές εκθέσεις, κείμενα πολιτικής και άλλες εκδόσεις σε θέματα ισότητας και φύλου.
Scroll to Top

Αναζήτηση