Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Από την ίδρυσή του το 1924 μέχρι σήμερα ο ΣΕΕ λειτούργησε με βάση τα παρακάτω καταστατικά:
  1. Α.Μ. 2121 Κατατέθηκε 24-09-1924 Καταστατικό ΣΥΣΤΑΣΗ Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Απόφαση 3940/24-09-1924 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  2. Α.Μ. 2121 Κατατέθηκε 04-09-1929 Καταστατικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Απόφαση 6195/04-09-1929 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  3. Α.Μ. 2121 Κατατέθηκε 23-05-1951 Καταστατικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Απόφαση 5352/23-05-1951 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  4. Α.Μ. 2121 Κατατέθηκε 17-04-1957 Καταστατικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Απόφαση 5685/17-04-1957 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  5. Α.Μ. 2121 Κατατέθηκε 17-07-1972 Καταστατικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Απόφαση 498/31-01-1972 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  6.  Α.Μ. 2121 Κατατέθηκε 28-01-1981 Καταστατικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Απόφαση 2453/13-08-1980 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  7. Α.Μ. 2121 Κατατέθηκε 27-08-1999 Καταστατικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Απόφαση 3545/24-05-1999 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  8. Α.Μ. 2121 Κατατέθηκε 04-07-2013 Καταστατικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΣΕΕ) -ASSOCIATION of GREEK WOMEN SCIENTISTS” Διάταξη 108/31-05-2013 στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 
 
Scroll to Top

Αναζήτηση