Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Τίτλοι ξενόγλωσσων περιοδικών Βιβλιοθήκης ΣΕΕ

  1. AAUW Journal (Νοέμβριος 1976 – Νοέμβριος 1977)
  2. Albania Today (Τεύχος 2 του 1987 – Τεύχος 5 του 1990)
  3. Club Woman (Νοέμβριος 1961 – Ιούνιος 1969)
  4. Femme d’Europe (Ιανουάριος/Φεβρουάριος 1978 – Ιανουάριος 1985)
  5. “Hellenia” The Voice of Greek Woman (Δεκέμβριος 1958 – Μάρτιος 1963)
  6. Look Japan (Ιούλιος 1989 – Μάρτιος 2004)
  7. New Albania (Τεύχος 4 του 1987 – Τεύχος 6 του 1990)
  8. Romania Today (Τεύχος 3 του 1978 – Τεύχος 12 του 1981)
  9. Soviet Woman (Τεύχος 7 του 1982 – Τεύχος 12 του 1991)
  10. Teachers of the World (Απρίλιος 1986 – Μάρτιος 1990)
  11. The Japan Journal (Μάιος 2004 – 2007)
Scroll to Top

Αναζήτηση