Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Βιβλία

Από την μεταπολίτευση και μετά ο ΣΕΕ προχώρησε σε μια αξιόλογη εκδοτική δραστηριότητα, δημοσιεύοντας μελέτες δικές του ή μελών του, καθώς και το περιεχόμενο εκδηλώσεών του.

Αθήνα, 1975. Περιλαμβάνει τις ομιλίες που έγιναν στις 26/5/1975 στην Εστία Νέας Σμύρνης.

Ακαδημαϊκός προσανατολισμός και επαγγελματική ολοκλήρωση των γυναικών επιστημόνων στην Ελλάδα

Τη διεύθυνση αυτής της μελέτης επιμελήθηκε το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Αθήνα, 1992 (έκδοση στα ελληνικά και αγγλικά)

Αθήνα, 1999. Η έρευνα αυτή εκπονήθηκε από το ΣΕΕ σε συνεργασία με το Κ.Ε.Π.Ε. Η έκδοση της έρευνας αυτής περιέχει φωτογραφίες από γυναίκες αγρότισσες.

Οδηγός για γυναίκες-αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

Αθήνα, 2002, που είναι προϊόν συνεργασίας έξι χωρών της ΕΕ ήτοι της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας και της Σουηδίας, με συγχρηματοδότηση της Μονάδας Ισότητας της ΕΕ και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του ΥΠΕΣΔΑ και συντονιστή την ΕΓΕ.

Scroll to Top

Αναζήτηση