Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Περιοδικά

Το 1961 ο ΣΕΕ προχώρησε στην έκδοση περιοδικού με τον τίτλο «Δελτίον του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων». Η προσπάθεια αυτή, δυστυχώς, δεν συνεχίστηκε, παρά μόνον το 1977. Από τότε και μέχρι το 2008 ο ΣΕΕ εξέδωσε 29 τεύχη του περιοδικού του με τον τίτλο «ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΕ», στα οποία αναφέρονται επίκαιρα θέματα και οι δράσεις του.

Scroll to Top

Αναζήτηση