Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΕΕ 2022 - 2025

Τακτικά Μέλη

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Παντελαίου Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Νηπιαγωγός, διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου
Σιορβανέ Δήμητρα (από 18/11/2023)
Κτηνίατρος ΑΠΘ

Αναπλητωματικά Μέλη

Οικονομολόγος
Scroll to Top

Αναζήτηση