Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

"Πληροφόρηση φοιτητριών και νέων επιστημονισσών για το επάγγελμα του ερευνητή – ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ"

Οι νέες επιστήμονες καλούνται σήμερα να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη, ώστε να διασφαλίσουν περισσότερες, σταθερότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Ο ΣΕΕ, έχοντας αυτό υπ’ όψιν του, επέλεξε να συνεργαστεί με τον MCFA-Hellas και από κοινού να αναλάβουν δράση για την «Πληροφόρηση φοιτητριών και νέων επιστημονισσών για το επάγγελμα του ερευνητή – ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ», που αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου έργου «Υποστήριξη και συμβουλευτική γυναικών στην αναζήτηση και πραγματοποίηση μεταπτυχιακών πουδών – Αμαλία Φλέμιγκ».

Το παρόν έργο πραγματοποιείται σε δύο πόλεις εκτός Αθηνών. Η μία είναι ο Πειραιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) και ειδικότερα με την Δρ. Ελένη Νίνα-Παζαρζή, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Ισότητας των Φύλων του ΠΑΠΕΙ. Και η άλλη είναι η Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και ειδικότερα με την Καθηγήτρια Βασιλική Δεληγιάννη – Κουϊμτζή, Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Τομέα Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ.

Η ομάδα – στόχος είναι φοιτήτριες ΑΕΙ , 19 – 23 ετών, και νέες επιστημόνισσες, 23 – 33 ετών, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, οι οποίες επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του ερευνητή.
Οι ανάγκες τους προσδιορίζονται ως εξής:
 • Πληροφόρηση για το επάγγελμα του ερευνητή στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ανάδειξη των επαγγελματικών και οικονομικών ευκαιριών που ανοίγονται με την επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος
 • Πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών
 • Εκμάθηση τρόπων αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών
 • Προβολή ζωντανών μοντέλων – πετυχημένων ερευνητριών
 • Ενθάρρυνση, παρότρυνση και συμβουλευτική για απόρριψη των στερεοτύπων, άρση των εμποδίων και μετατροπή τους σε προκλήσεις.
Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών υποβλήθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικό αίτημα, το οποίο και έγινε αποδεκτό, για την χρηματοδότηση της σύστασης και λειτουργίας δύο «προτύπων» κέντρων πληροφόρησης και παροχής διεπιστημονικών υπηρεσιών, τα οποία θα φιλοξενούνται στο ΠΑΠΕΙ και στο ΑΠΘ.

Τα κέντρα, στη διάρκεια της 10μηνης λειτουργίας τους, θα στελεχωθούν με έναν επιστήμονα το καθένα (νέες θέσεις εργασίας), θα εφοδιαστούν με τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα υλοποιήσουν, το καθένα στην έδρα του, τις ακόλουθες δράσεις:

 • Διοργάνωση 4 εργαστηρίων (workshops):
Σε κάθε εργαστήριο θα συμμετέχουν ~15 επωφελούμενες γυναίκες, η επιλογή των οποίων θα γίνει μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής τους. Στόχος είναι οι νεαρές γυναίκες να εμβαθύνουν σε θέματα φύλου, να προβληματιστούν για σχετικές στερεότυπες υποθέσεις και να «προετοιμαστούν», ώστε να διαχειριστούν τις κοινωνικά κατασκευασμένες αντιλήψεις εναλλακτικά.
Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν :
 • έκθεση απόψεων και ανησυχιών των συμμετεχουσών,
 • βιωματικές ασκήσεις (παίξιμο ρόλων, ασκήσεις ευαισθητοποίησης), το υλικό των οποίων θα προετοιμάζεται από ειδικούς επιστήμονες,
 • ανοιχτές συζητήσεις (debates) με μοντέλα ρόλων κατά φύλο για την μετατροπή των «εμποδίων» σε «προκλήσεις». Ο συμβουλευτικός ρόλος ή ρόλος μέντορα που διαδραματίζουν τα έμφυλα μοντέλα είναι καίριας σημασίας και προκύπτει από το μοίρασμα των εμπειριών τους με τις επωφελούμενες.
 • Διοργάνωση 4 επιμορφωτικών ημερίδων:
Οι ημερίδες, μία από αυτές είναι η σημερινή, είναι ανοιχτές και θα περιλαμβάνουν διαλέξεις για:
 • Παράθεση των διαθέσιμων επιλογών για έρευνα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνώς και τρόπους αναζήτησής τους, με έμφαση στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.
 • Ταυτοποίηση φορέων της Ελλάδος ή/και του Εξωτερικού και τρόπους προσέγγισης αυτών.
 • Παρουσίαση δυνατοτήτων διεκδίκησης υποτροφίας από Ελληνικούς και Διεθνείς φορείς (π.χ. Ερευνητικά ινστιτούτα, Πανεπιστήμια, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιδρύματα χορήγησης υποτροφιών, κ.λ.π.) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου.
 • Ενημέρωση για τις δυνατότητες μετάβασης σε ερευνητικό κέντρο ή βιομηχανία για πραγματοποίηση έρευνας με εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης.
 • Προβολή ιστοριών επαγγελματικά επιτυχημένων ερευνητριών (μοντέλα ρόλων κατά φύλο). Οι ανοιχτές συζητήσεις μαζί τους αναδεικνύουν την γυναίκα στον ανταγωνιστικό χώρο της έρευνας.
 • Εντοπισμός των συνηθέστερων προβλημάτων των ερευνητριών και των τρόπων αντιμετώπισής τους.
 • Ενημέρωση για την δράση και τους σκοπούς του MCFA-Hellas, του Ελληνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών, της International Federation of University Women, του Δικτύου ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ της ΓΓΕΤ, της European Platform for Women in Science και άλλων συναφών οργανισμών.
 • Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για την ανάγκη ενίσχυσης της γυναικείας συμμετοχής στην έρευνα και τη σημασία που έχει για την προώθηση της ισότητας των φύλων, αλλά και για την στροφή της έρευνας σε νέα ερευνητικά πεδία. Προπαγάνδιση του συνθήματος «έρευνα από γυναίκες, για γυναίκες».
 • Ευαισθητοποίηση φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων/βιομηχανιών για τα οφέλη από την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις διαδικασίες μετάβασης από την εκπαίδευση στην έρευνα και στην αγορά εργασίας.
 • Δημιουργία ομάδας εθελοντριών – μεντόρων: Έχει ήδη αρχίσει η συγκρότηση καταλόγου εθελοντριών επιστημόνων, μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, του ΣΕΕ και του MCFA-Hellas, που επιθυμούν να παρέχουν συμβουλές και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με την ομάδα – στόχο. Η επικοινωνία των δύο μερών θα γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι μέντορες θα λειτουργούν ως σημεία επαφής, παρέχοντας δυνατότητα συστηματικής και αξιόπιστης ενημέρωσης και πληροφόρησης. Επίσης, θα συμβάλουν στην καλλιέργεια τρόπου σκέψης και στην εκμάθηση μεθόδων ανεύρεσης των καταλληλότερων επιλογών για τις επωφελούμενες.
 • Διάχυση – διάδοση – πολλαπλασιαστικότητα αποτελεσμάτων:
Αυτά θα επιτευχθούν με:
 • την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και CD: Θα παραχθεί ενημερωτικό φυλλάδιο και CD σχετικά με την διεπιστημονική παροχή υπηρεσιών και τα αποτελέσματα των εργαστηρίων και των ενημερωτικών συναντήσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την διανομή του σε στελέχη – κλειδιά επιχειρήσεων, π.χ. στελέχη τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού.
 • την κατασκευή ιστοσελίδας: Η ιστοσελίδα θα διαθέτει υλικό του έργου και άλλες ανακοινώσεις, forums, mailing lists. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε δεσμούς (links) που θα κατευθύνουν τις επισκέπτριες σε στοχευμένες πληροφορίες.
 • ανακοινώσεις και ανηρτημένες παρουσιάσεις (posters) σε επιστημονικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.
 • δελτία τύπου και συνεντεύξεις.
Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 2008-2009.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Scroll to Top

Αναζήτηση