Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΙΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»

To σχέδιο δράσης «ΙΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ», με συντονιστή φορέα το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ) και τελικό Δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, εντάσσεται στο Μέτρο 5.3 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και συνιστά ένα σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης υπέρ των γυναικών, με βασική αρχή την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Απευθύνεται σε 2.309 γυναίκες που διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής (στους νομούς Αθηνών και Πειραιώς), με στόχο την αντιμετώπιση των πολλαπλών αιτιών που ενισχύουν τον κοινωνικό τους αποκλεισμό και εμποδίζουν την επαγγελματική τους ένταξη.

Για την πραγματοποίηση των στόχων του προγράμματος σημαντική είναι η συμβολή των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (Νέες Θέσεις Εργασίας – ΝΘΕ, Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας – STAGE και Νέοι Επιχειρηματίες – ΝΕΕ), στα οποία θα ενταχθούν οι επωφελούμενες – δικαιούχοι γυναίκες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από ένα δίκτυο φορέων, που διαθέτουν εξειδίκευση, τεχνογνωσία, εμπειρία, υποδομές και εξασφαλίζουν αποτελεσματικότητα.

Το σχέδιο προσεγγίζει ολοκληρωμένα το πρόβλημα της ανεργίας των γυναικών μέσα από δράσεις:
  • Εξατομικευμένης συμβουλευτικής και υποστήριξης, που επικεντρώνονται στην άρση των εμποδίων που οδηγούν στην περιθωριοποίηση, την ενδυνάμωση των ωφελούμενων γυναικών και την προετοιμασία τους στην αναζήτηση εργασίας.
  • Προώθησης στην απασχόληση και στην καριέρα, με την ένταξή τους σε προγράμματα απασχόλησης (Ν.Θ.Ε.), απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (STAGE), αυτοαπασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (Ν.Ε.Ε.) του ΟΑΕΔ.
Άμεσα οφέλη για τις επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις κάθε τομέα και κλάδου που δραστηριοποιούνται στην Αττική κερδίζουν άμεσα αξιοποιώντας τις άνεργες γυναίκες που ολοκλήρωσαν δράσεις συμβουλευτικής και προετοιμασίας για την αγορά εργασίας. Κερδίζουν σε χρόνο, σε προσπάθεια αναζήτησης του κατάλληλου ατόμου για την κατάλληλη θέση, αλλά και σε χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να απευθυνθούν σε ιδιωτικά γραφεία εργασίας, να δημοσιεύσουν αγγελίες στον τύπο κ.λ.π. Με την βοήθεια των συμβούλων του προγράμματος, οι οποίοι τους ενημερώνουν για τα εργασιακά χαρακτηριστικά των εν λόγω γυναικών, μπορούν να επιλέξουν υπαλλήλους και στη συνέχεια να χρηματοδοτηθούν για την πρόσληψη αυτών από προγράμματα Ν.Θ.Ε. ή STAGE του ΟΑΕΔ.
Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις έχουν κάθε λόγο να ενθαρρύνουν τη γυναικεία απασχόληση με όλες τις πιθανές ιδιαιτερότητές της, να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τις εναλλακτικές εργασιακές ικανότητες των γυναικών και τους δρόμους που ανοίγουν στην επιτυχή διαχείριση του ανταγωνισμού, να απασχολούν και να αμείβουν με βάση την επαγγελματική απόδοση και όχι με βάση τα ισχύοντα στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Συμμετέχοντες φορείς
Την προσπάθεια δικτύωσης των ωφελούμενων γυναικών με τις επιχειρήσεις ενισχύουν με δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης μια σειρά φορείς που συμμετέχουν στο έργο, όπως: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Νομαρχία Πειραιά & Νήσων, Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Αττικής, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής, Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, Ένωση Γυναικών Ελλάδος, ΑΜΚΕ – Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΑΘΗΝΑ», Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων, Ελληνικό Δίκτυο για την καταπολέμηση της φτώχειας, Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών, Κοινωνική Ενδυνάμωση.
Ο ρόλος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων – ΣΕΕ, ζήτησε τα στοιχεία των επιστημόνων γυναικών που συμμετείχαν στις δράσεις συμβουλευτικής και οι οποίες αποτελούν εν δυνάμει μέλη του.
Τον Ιανουάριο 2006 πραγματοποίησε την πρώτη αναγνωριστική συνάντηση μαζί τους, κατά την οποία έγινε η πρώτη γνωριμία με τις ωφελούμενες γυναίκες, και συζήτηση για τις επαγγελματικές τους προσδοκίες. Τους ζητήθηκαν πληροφορίες για τις εταιρίες στις οποίες θα επιθυμούσαν να εργαστούν, καθώς και προσωπικές τους πληροφορίες. Η ανταπόκριση των γυναικών ήταν άμεση, αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα απέστειλαν τα βιογραφικά τους και στοιχεία επικοινωνίας με εταιρίες στις οποίες επιθυμούσαν να εργαστούν.
Ο ΣΕΕ απέστειλε στις εταιρίες αυτές ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα (σχετικό φυλλάδιο), ενημερωτική επιστολή από την συντονίστρια του προγράμματος Δρ. Εύη Μπάτρα, ενημερωτικό υλικό για τον ΣΕΕ, καθώς και τα βιογραφικά των γυναικών σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολούθησε ενημέρωση όλων των γυναικών ότι έχουν γίνει ενέργειες για την πληροφόρηση των εταιριών και ότι έχει παραληφθεί το έντυπο υλικό (φυλλάδιο) του προγράμματος, για να το προμηθευτούν, ώστε να μπορούν να συνοδεύουν με αυτό το βιογραφικό τους, για καλύτερη ενημέρωση των εταιριών τις οποίες προσπαθούν να προσεγγίσουν.
Ο ΣΕΕ, επίσης, προμηθεύτηκε ικανό αριθμό αντιτύπων της ενημερωτικής μπροσούρας του προγράμματος. Το έντυπο αυτό διανέμει σε φίλους και μέλη του σε όλες του τις εκδηλώσεις (15 Φεβρουάριου 2006 διάλεξη με θέμα: «Οι στρατηγικές λήψης αποφάσεων των οργανισμών και των επιχειρήσεων» από την κα. Αγγελική Μανιατοπούλου, 8-12 Μαρτίου2006 κινηματογραφικό αφιέρωμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ενημερωτική συνάντηση στις 3 Απριλίου 2006 με την κα. Κολοκυθά Γεωργία, στέλεχος του Κέντρου Απασχόλησης του Δήμου Αθηναίων, 5 Ιουνίου στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος με ομιλήτριες τις κ. Όλγα Αντωνάτου και Ειρήνη Κορμέντζα), καθώς και στην τακτική γραπτή επικοινωνία με τα μέλη του.
Επί πλέον, ο ΣΕΕ ενημέρωσε το ευρύ κοινό για τις δυνατότητες και ευκαιρίες του προγράμματος σε ημερίδα του στις 17 Οκτωβρίου 2006, με τίτλο «Εκπαίδευση και γυναικείο κίνημα. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αφύπνιση και διαμόρφωση φεμινιστικής συνείδησης». Παράλληλα, στην δική του ιστοσελίδα στο internet, προβάλλει το εν λόγω πρόγραμμα.
Τέλος, δρώντας και ο ίδιος ως εργοδότης, αναζήτησε και απασχολεί προσωπικό από τις επωφελούμενες του προγράμματος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τo έργο « Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών» υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, εντάσσεται στο ΕΠ «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. 

Scroll to Top

Αναζήτηση