Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (Women S.P.F.)

Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων συμμετείχε ως εταίρος στο πρόγραμμα «Women S.P.F. – Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών», με την χρηματοδότηση του 5ου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος της ΕΕ για την Ισότητα των φύλων.
Το έργο υλοποιήθηκε μεταξύ 31-12-2001 και 31-12-2002, με συντονιστή – εταίρο την Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ). Άλλοι Eθνικοί εταίροι ήταν η ΓΓΙ, το ΚΕΘΙ, το KEK Άποψη, η «Κοινωνική Αλληλεγγύη» και η «Άποψη Α.Ε.». Διακρατικοί εταίροι ήταν το Centro International de Prensa de Barcelona – Spain, η Radiotelevisiao Portuguesa (RTP) – Portugal, το ABL Stor Stockholm AB – Sweden, το Noorderpoortcollege – The Netherlands και το University of Wales Swansea – U.K.
Σκοπός του Προγράμματος ήταν ο εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας τους οι γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και πως η οικογενειακή κατάσταση σε συνάρτηση με το φύλο και τα κοινωνικά στερεότυπα επηρεάζει την επαγγελματική πορεία και διεκδίκηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Επιμέρους στόχοι του Προγράμματος ήταν:
 • Η Σκιαγράφηση του εργασιακού προφίλ των γυναικών αρχηγών Μονογονεικών Οικογενειών με την μελέτη των προβλημάτων στο χώρο εργασίας τους, την επαγγελματική τους ανέλιξη και τις αμοιβές τους.
 • Η Μελέτη και παρουσίαση της νομοθεσίας, καθώς και των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών που αφορούν την συγκεκριμένη ομάδα σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. (Ελλάδα, Σουηδία, Ισπανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Η Διάχυση της πληροφόρησης για τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας.
 • Η Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των εργοδοτών για την άρση των προκαταλήψεων και αρνητικών κοινωνικών στερεότυπων για την συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.
Κυριότερες δράσεις του Προγράμματος:
 • Εκδόσεις ενημερωτικών εντύπων
 • Δημιουργία ιστοσελίδας και CD ROM
 • Διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης και στρογγυλών τραπεζών
 • Διοργάνωση συνεδρίου
 • Συνεντεύξεις τύπου
 • Δημιουργία και προβολή τηλεοπτικού Σπότ
 • Έκδοση ενημερωτικού οδηγού
 • Πιλοτική λειτουργία συμβουλευτικού γραφείου για την πληροφόρηση και στήριξη γυναικών αρχηγών Μονογονεικών Οικογενειών.
Συντονίστρια του προγράμματος ήταν η Ελένη ΡΕΠΑ, Mέλος του ΔΣ της ΕΓΕ, ενώ Υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης του ΚΕΘΙ ήταν η Ελένη ΚΑΤΩΜΕΛΙΤΗ.
Scroll to Top

Αναζήτηση