Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Yποστήριξη και συμβουλευτική γυναικών στην αναζήτηση και πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Ο ΣΕΕ, έχοντας υπ’ όψιν του τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεαρές επιστήμονες στην οργάνωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών, επέλεξε να συνεργαστεί με τον Ελληνικό Σύλλογο Επιστημόνων «Μαρία Κιουρί» (Παράρτημα Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Marie Curie Fellows Association, MCFA-Hellas) και από κοινού να αναλάβουν δράση για την «υποστήριξη και συμβουλευτική γυναικών στην αναζήτηση και πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών». Τιμώντας δε την μνήμη της Προέδρου του Αμαλίας Φλέμιγκ, έδωσε το όνομά της στο εν λόγω έργο, οι στόχοι του οποίου είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τα οράματα της καταξιωμένης αυτής ερευνήτριας για την απελευθέρωση των γυναικών  και την πρόοδο της επιστήμης στο όνομα της ειρήνης.
images
Η ομάδα – στόχος είναι γυναίκες πτυχιούχοι ΑΕΙ, άνω των 22 ετών, κάτοικοι Αθηνών, οι οποίες επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή/και μετα-διδακτορικό επίπεδο.
Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών των γυναικών υποβλήθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικό αίτημα, το οποίο και έγινε αποδεκτό, για την χρηματοδότηση της σύστασης και λειτουργίας ενός «προτύπου» κέντρου πληροφόρησης και παροχής διεπιστημονικών υπηρεσιών, το οποίο θα φιλοξενείται στα γραφεία του ΣΕΕ.
Το κέντρο,  στη διάρκεια της 12μηνης λειτουργίας του, θα στελεχωθεί με τρεις (3) επιστήμονες (νέες θέσεις εργασίας), θα εφοδιαστεί με τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:
  • Διοργάνωση τριών (3) εργαστηρίων (workshops):
  • Διοργάνωση τριών (3) επιμορφωτικών ημερίδων:
  • Δημιουργία ομάδας εθελοντριών – μεντόρων:
     
  • Διάχυση – διάδοση – πολλαπλασιαστικότητα αποτελεσμάτων, που θα επιτευχθούν με:
  • την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και CD
  • την κατασκευή ιστοσελίδας
  • ανακοινώσεις και ανηρτημένες παρουσιάσεις (posters)
  • δελτία τύπου και συνεντεύξεις
Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 2007-2008.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Scroll to Top

Αναζήτηση